33 11 57 70 Kanal@cafeer.dk

Historie

Kanalcafeen er en gedigen københavnsk frokostrestaurant der menes grundlagt i 1852.
Den første værtshusholder var ifølge overleveringen Christian VIIIs tidligere chefkok Alphonse Cassabadan, der købte ejendommen i 1851. Han fik privilegiet til værtshuset i stedet for pension.
Men den første registrede restauratør var den 29-årige Knud Mogensen, der fik sin bevilling i 1860. Ejendommen var oprindeligt Det plessenske Palæ, som blev bygget samtidig med kvarteret. Cassabadan lod det ombygge og dele i to huse, nr. 16 og 18. Kvarteret, Kanal Cafeen ligger i, er et af de gamle Københavns nyere.

Engang var det bogstavelig talt helt ude i vandet. Den oprindelige kystlinie gik langs Magstræde, Vandkunsten, Løngangsstræde og fortsatte herfra mod vest, langt inde på hvad der i dag er fast land. Udfor kysten l en mængde små øer og holme. Den største af dem hed Strandholmen, og her byggede Absalon sin borg. Herefter skiftede øen naturligvis navn til Slotsholmen.

Fra slottet til Vandkunsten byggede Christian IV en løngang, som siden gav navn til Løngangstræde dér, hvor løngangen endte. Løngangen var en muret tunnel som gav den lystige majestæt en bekvem og diskret bagdør til byen.

Desuden indgik løngangen i byens forsvarsværker. Da svenskerne angreb byen i 1659, satte de deres hovedangreb ind her. Området blev betragtet som fæstningens svageste.
Det tog Frederik III konsekvensen af og forlængede efter krigen volden om byen ud i vandet til det nuværende havneløb.
Bag denne vold opstod et nyt kvarter mellem kanalen og H.C. Andersens Boulevard.

Det blev navngivet Frederiksholm efter monarken, oprindeligt Frederichsholm.
Dette nye kvarter afskar det gamle havneløb ved Gammel Strand.
Vandet stod og rådnede i det gamle havneløb. Man gravede derfor en kanal ud til åbent vand. Den fik navnet Frederiksholms Kanal. Inde fra den gamle bykerne forlængede man Rådhusstræde ud til den nye havnekaj, og den nye gade fik navn efter kanalen.

Her ligger idag Kanal Cafeen, som overlevede myndighedernes jagt på kælderbeværtninger i 60’erne. Grunden var, at en venlig embedsmand accepterede, at et til formået fremstillet hul i loftet i det inderste beværterlokale blev godkendt som den officielle loftshøjde. Hullet er der skam endnu. Kanal Cafeen var blandt de sidste mandsbeværtninger, hvor kvinder kun måtte komme “i selskab med mennesker”. Selv Helle Virkner blev som statsministerfrue nægtet adgang.

Men i dag er kvinder lige så velkomne som mænd til den gode mad i Kanal Cafeens hyggelige kælder, der bl.a. besøges af folketingets medlemmer. Det var her Poul Nyrup Rasmussen og Niels Helveg Petersen udtænkte komplottet mod Svend Auken. Kanal Cafeen bære tydeligt præg af sit naboskab til kanalen. Der er gammeldags maritim stemning i kælderen med billeder fra livet på søen.